Maciej Skonieczny

Maciej Skonieczny

Maciej Skonieczny urodzony pod koniec lat 60-tych. Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego, Studium Handlowego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Gdańskiego Instytutu Teologicznego, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, Akademii Krakowskiej Wydział Rynek Sztuki i Antyków. Fotografował od zawsze. Szuka w fotografii połączenia rzeczywistości ze wszystkimi formami plastycznymi. Dla niego fotografia ma stanowić doskonały obraz namalowany przez malarza.